Kuvituskuva: Ennakoiva analytiikka

Ennakoivan analytiikan hyödyntäminen

Ennakoivaa analytiikkaa voidaan hyödyntää monella eri tapaa yrityksen toiminnassa. Myynnin määrää tai asiakkaiden toimintoja voidaan esimerkiksi ennustaa. Ennusteiden laskemisessa käytetään hyödyksi menneisyydestä saatuja tuloksia ja muita ennusteeseen vaikuttavia muuttujia. Esimerkiksi jäätelön myyntiä voidaan ennustaa säätilan (aurinkoinen, pilvinen), ulkoilman lämpötilan ja vuodenajan mukaan.

Ennakoivasta analytiikasta voidaan saada hyötyjä lähes kaikille toimialoille. Markkinoinnissa hyödyt voivat liittyä lisämyynnin ennustamiseen tai entistä kohdistetumman mainonnan tekemiseen. Kaupan puolella voidaan puolestaan ennustaa ja optimoida sopivinta myyntihintaa. Hyödyt muualla kuin kaupallisella alalla voivat liittyä tuotannon optimointiin ja tehostamiseen. Esimerkiksi tehtaiden huoltojen ajoittamiset tai varastojen optimoinnit ovat tavallisia ennakoivan analytiikan käyttökohteita.

Esimerkkejä ennakoivan analytiikan hyödyntämisestä: 

  • asiakkuuden keston ennustaminen
  • seuraavan kvartaalin myynnin ennustaminen
  • varastomenekin ennustaminen

Ennakoivan analytiikan tuloksia voidaan laajentaa ja hyödyntää paremmin edelleen ohjautuvan analytiikan avulla. Sen avulla voidaan tutkia ennusteiden vaikutuksia ja tehdä sen perusteella toimenpide-ehdotuksia.


Analytiikka – mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan?

Ennakoiva analytiikka (2)

 

Hyvä analytiikka ei yleensä perustu passiivisesti kerätyn “ison datan” louhintaan, vaan oikeisiin kysymyksiin, joiden perusteella tutkitaan yritystä kiinnostavia näkökulmia. Millä tasolla yrityksen nykyinen tietämys esimerkiksi asiakkaistaan on? Millaisia asioita yritys tahtoo selvittää? 

Tämän pohjalta määritellään millaista analytiikkaa yritykselle lähdetään tekemään. Analytiikka voidaan jakaa neljään eri tasoon: 

  • Kuvaileva analytiikka:  Kuinka paljon jäätelöä myytiin?
  • Diagnosoiva analytiikka: Miten lämpötila vaikutti jäätelön myyntiin?
  • Ennustava analytiikka: Paljonko jäätelöä tullaan myymään, kun lämpötila nousee kymmenen astetta?
  • Ohjaileva analytiikka: Kuinka paljon lisää jäätelöä täytyy varata varastoon, jos lämpötila nousee kymmenen astetta?

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä, kun tarvitset apua yrityksesi analytiikan valjastamisessa. 

Yhdessä voimme suunnitella sinun yrityksesi kannalta järkevimmät lähestymistavat analytiikkaan ja sen hyödyntämiseen. Tällöin varmistat, että analytiikkasi tukee liiketoimintaasi oikealla tavalla.